Sosyal Puan Sistemi ve Vatandaş Sosyal Puanlama

Sosyal market ve sosyal kart sistemlerinde, en önemli unsurlardan birisi, yapılacak olan yardım kampanyalarının ve bağışların vatandaşlar arasında adil dağıtılmasıdır. Yardım bütçesinin kısıtlı olması ya da olmaması durumunda, tek kişiye yapılacak yardımla, birden fazla bireyden oluşan bir aileye yapılacak yardımın miktarı değişken olmalıdır. Veya bireyin hastalık durumu, hanesinde yaşayan öğrenci olması durumu, engelli durumu, yaşanılan konutun mülkiyet durumu, hastalık durumu gibi kriterler, vatandaşlar arasında, yardımın miktarını belirleyici kriterlerdir. Bu noktada, belirleyici sosyal kriterler ve bu kriterlere atanan puanlarla vatandaşlar üzerinden bir değerlendirme yapmak mümkündür. Global Sistem’in, ülke çapında kurum ve kuruluşlardan topladığı bilgiler doğrultusunda, sosyal puanlama sistemi içerisinde bir çok kriteri barındırmaktadır.

Kriterler genel başlıkları aşağıdaki gibidir:

  • Başvuru sahibinin medeni hali (Evli, bekar, boşanmış, eşi vefat etmiş, resmi nikahsız yaşaması)
  • Hanenin genel durumu (Kişi sayısı, hanedeki asker, hanedeki cezaevinde bulunan kişiler, hanedeki öğrenci sayısı gibi)
  • Hanedeki engelli ve hastalık durumu
  • Konut mülkiyet durumu
  • Hanedeki kişi başına düşen aylık gelir miktarı
  • Taşınır ve taşınmaz mal varlıkları
  • Faydalanılan diğer yardımlar

Genel başlıklar halinde belirttiğimiz kriterler, sosyal puan larıyla, tüm vatandaşlara belli standartlarda ve adil puanlama yapılmasını sağlamaktadır. Sistem üzerinde, başvuru yapan vatandaşlar, sosyal puan larıyla birlikte listelenirken, en mağdur durumundaki vatandaşları görmeniz mümkündür. Sosyal puan lama sisteminin coğrafi kayıt özelliğiyle beraber, bölgenizde yapacağınız yardımları, gerekirse mahalle mahalle ayırıp, puanlarına orantılı, yardım sağlamak mümkündür. Sosyal market ve sosyal kart sistemiyle entegre çalışan sosyal puan sistemi, vatandaşların kartlarına, vatandaşların sosyal puan larıyla orantılı yükleme yapıp, sosyal market üzerinden veya işbirliği içerisinde olduğunuz market vb. esnaflarla sosyal kart üzerinden entegre çalışmaktadır.

Sosyal Puanlama Sistemini Nasıl Kullanacağım?

Global Sistem Sosyal Puan Sistemi kullanıma geçiş sürecinizde, kayıtlı vatandaş bilgilerinizi sisteme aktarıyor ve alanda deneyimli arkadaşlarımız sizlerle beraber, değerlendirme kriterlerinizi ve sosyal puanlarınızı tanımlıyoruz. Sosyal puan yazılımının, cep telefonu veya tablet üzerinden mobil kullanım özelliğiyle, sahadaki sosyolog veya zabıta gibi ilgili birimlerin yerinde incelemelerini, direk olarak sisteme giriş yapabilir otomatik olarak formlar oluşmasını sağlayabilirsiniz.

Daha fazlası için